Ultraljud i varberg av djur

Ultraljud

Ultraljud kan många gånger betraktas som ett komplement till röntgenundersökningen. Med ett ultraljud kan man se mer detaljer, och det är främst vid undersökningar av olika bukorgan, urinblåsa, livmoder, njurar och hjärtat som ultraljud är används. Med hjälp av ultraljud kan vi till och med mäta hur tjock hjärtväggen är eller hur stora njurarna är på ett djur. En ultraljudsundersökning kräver specialkunskap av veterinären, hos oss finner man flertalet kompetenta veterinärer med kunskap inom området.