Ultraljud i varberg av djur

Ultraljud för djur

Ultraljud kan många gånger betraktas som ett komplement till röntgenundersökningen som vi utför på djuren på vårt djurklinik. Med ett ultraljud kan man få en mer detaljerad inblick.

Ultraljud används främst vid undersökningar av:

  • Olika bukorgan
  • Urinblåsa
  • Livmoder
  • Njurar
  • Hjärtat

Med hjälp av ultraljud kan vi till och med mäta hur tjock hjärtväggen är eller hur stora njurarna är på ett djur. En ultraljudsundersökning kräver specialkunskap av veterinären. Hos oss på djursjukhuaset i Varberg har vi flertalet kompetenta veterinärer med kunskap inom området.