Kvinnlig veterinär i polikliniken

Poliklinikmottagning – Det första mötet

Det är till poliklinikmottagningen Ni kommer för en första undersökning. Här hjälper vi dig med förebyggande vård som vaccinationer, valpbesiktningar och hälsokontroller. Hos oss på Hallands djursjukhus får Du alltid träffa en veterinär när Du bokar ett besök oavsett problem.

Efter sjukdomshistorik och en första undersökning kan veterinären behöva gå vidare med ytterligare undersökningar som till exempel röntgen, ultraljud och/eller blodprovstagning. Blodprovstagningen sker oftast på rummet och vid röntgen och ultraljudsundersökningar kan Ni som djurägare få vara med. I vissa fall kan veterinären avhjälpa problemet redan samma dag, medan i andra fall när ditt djurs hälsotillstånd kräver mer omfattande vård så remitterar vi Er vidare till Hallands Djursjukhus i Slöinge och deras stationärvårdsavdelning för vidare undersökning, uppvakning och omvårdnad.

Uppföljningar av sjukdomsfall göras antingen via telefon eller genom ett återbesök hos veterinären. Vi är mycket måna om att samma veterinär ska följa sin patient så långt det är praktiskt möjligt.