Kvinnlig veterinär i polikliniken

Poliklinikmottagning – Det första mötet

Det är till poliklinikmottagningen du kommer för en första undersökning av ditt djur. Här hjälper vi dig med förebyggande vård av ditt djur som vaccinationer, valpbesiktningar och hälsokontroller. Hos oss på Hallands djursjukhus i Varberg får du alltid träffa en veterinär när du bokar ett besök, oavsett orsak.

Efter sjukdomshistorik och en första undersökning kan veterinären behöva gå vidare med ytterligare undersökningar som till exempel:

  • Röntgen
  • Ultraljud
  • Blodprovstagning

Blodprovstagningen sker oftast på rummet och vid röntgen samt ultraljudsundersökningar kan ni som djurägare få vara med. I vissa fall kan veterinären avhjälpa problemet redan samma dag. I andra fall när djurets hälsotillstånd kräver mer omfattande vård så remitterar vi er vidare till Hallands Djursjukhus i Slöinge. Deras stationärvårdsavdelning utför en vidare undersökning, uppvakning och omvårdnad.

Uppföljningar av sjukdomsfall göras antingen via telefon eller genom ett återbesök hos veterinären. Vi är mycket måna om att samma veterinär ska följa sin patient så långt det är praktiskt möjligt.