Tester på laboratorium i Varberg

Laboratorium

I Varberg har vi tillgång till ett eget laboratorium. Här utförs de allra flesta akut- och rutinanalyser på blod och urin där man snabbt kan få svar på infektioner, blodstatus eller kemianalyser på lever och njure. Vi har också fördelen att kunna skicka prover till laboratoriet i på djursjukhuset i Slöinge där vi kan utföra

  • Bakterieodlingar
  • Artbestämningar av parasiter som t.ex. loppor och löss.
  • Löpstatus hos tik genom vaginalutstryk och/eller progesterontest.
  • Cytologier från t.ex. öron, hud, knutor och kroppsvätskor.
  • Blodgruppsbestämningar på hund och katt.

Många fördelar med eget laboratorium

Fördelarna med ett eget bemannat laboratorium är många. Med kunnig personal får vi tillförlitliga svar. I Slöinge finns utbildade biomedicinska analytiker som besitter stor kunskap inom området vilket genererar säkerhet i provsvaren vi får. Då vi ofta levererar proven internt kommer de snabbt fram till laboratoriet i Slöinge och det blir högkvalitativa provsvar. Vid ett avvikande provsvar kan vi genast gå vidare med ytterligare analyser som oftast kan utföras på plats. Med Biomedicinska analytiker som kollegor kan veterinärerna konferera direkt med labbet om de olika analyserna och provsvaren.

De specialanalyser som vi själva inte kan utföra inom Hallands Djursjukhus skickas vidare till andra specialiserade laboratorium i Sverige och utomlands. Proverna prepareras då på rätt sätt innan de skickas vidare så att provsvaren ska bli tillförlitliga.