malena

Malena Persson

Malena tog sin veterinärexamen i Warszava, Polen 2018. Hon har arbetat hos oss sedan 2021. Innan hon kom till oss har hon både varit besättningsveterinär på gris samt arbetat på distriktsveterinärerna i Halmstad/Torup. Malena är speciellt intresserad av vården av våra kattpatienter.  Förutom att arbeta på vår klinik i Varberg arbetar hon även på djursjukhuset i Slöinge.